شرکت سروش دیتا

شرکت سروش دیتا یکی از قدیمی ترین شرکت های ارائه دهنده یادگیری الکترونیکی بوده که در زمینه های دانشگاهی, دوره های باز آموزی و ضمن خدمت و دوره های عمومی به صورت یادگیری الکترونیکی (آموزش مجازی, ELearning) فعالیت می نماید.

کلام زنده

این مجموعه آموزشی با بیش از ١٩ سال کار حرفه ای، دست ٣٥ هزار نفر را در دست خود قرار داده و انسان ها را با خود آشتی داده است. صلح با خویشتن، صلح با دیگران، صلح با زندگی و این ممکن نیست مگر با شناخت خود و روابط خود برای هماهنگی با قواعد بازیهای زندگی. کلام زنده با یاری گرفتن از فلسفه ی هستی شناسی، با بازیهای عملی و مؤثر امکان این تجربه را میسر کرده است.

دوره های آموزشی در حال اجرا

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی